Styrelsen för Kullens Sportfiskeklubb


Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ungdomsledare
Ersättare 
Ersättare Ola Hansson
Webmaster Stefan Schade
Övrig info: info@kullenssfk.se