Om Kullens Sportfiskeklubb

 
 

Föreningen startade för ca 35 år sedan och har sitt säte i Höganäs, mitt i vackra natursköna Kullabygden. Oavsett var man befinner sig så har man inte mer än några kilometer till närmaste fiskeplats. Där har vi närhet till massa olika sorters fiske, såsom kustfiske i Öresund och Skälderviken, närhet till pilkebåtar i Mölle, Helsingborg och Råå samt närhet till åar såsom Vege å och Rönne å. Kullaberg bjuder på ett spännande fiske och trevlig natur där Kattegatt möter Öresund, man kan fiska från båda sidor av berget både med spinn/haspel och bottenmete.
 

Fiskeklubben anordnar en hel del tävlingar under året, både i egen regi men även tillsammans med olika sponsorer. Vi kommer att under 2006 ha 7 stycken olika klubbmästerskapstävlingar, vi har en stor havsöringstävling tillsammans med Dan-Tackel och Lokaltidningen, likaså en horngäddetävling med fina priser. Vi har under året även träffar i Boulehallen där man kan öva sin kastteknik i flugfiske, eller bara prova på att kasta om man aldrig provat detta innan. Instruktör finns på plats och det kostar 40:- per tillfälle. Vi kommer även under dessa kvällar att utöka aktiviteterna med flugbindning mm. Vi åker ut och kustfiskar havsöring 2-4 gånger per månad under säsongen.
 
Klubben verkar i övrigt för att sprida information om fiskets "vett och etikett", befrämja sportfiske och fiskevård i möjligaste mån, bekämpa olaga fiske, befrämja samarbete mellan andra klubbar och övriga enskilda sportfiskare för ökad trivsel på fiskeplatser mm.
 
 
Vi har en vänklubb i Göteborg, Föreningen Kungälvs Sportfiskare, som vi tävlar emot varje år i dels havsfiske i Öresund, men även på deras "hemmaplan"
 
 
Medlemskap i Kullens Sportfiskeklubb kostar för närvarande:
Familjemedlemskap: 400:-/år
Pensionär/Junior: 200:-/år
Senior: 300:-/år

Medlemsavgiften betalas in på BG
5088-2422 glöm inte att ange namn, adress, telefon samt e-postadress.